Tijdelijke accijnsverlaging 2022

30 maart 2022   |   
  • Delen

Geachte relatie,


 

Het kabinet heeft een besluit genomen om tijdelijk het accijns op onder andere vloeibaar gemaakt petroleumgas te verlagen(propaan). Dit betreft een tijdelijke verlaging voor de periode van vrijdag 1 april 2022 tot en met zaterdag 31 december 2022.

Voor bedrijfsmatig gebruik bestaat de mogelijkheid om het accijnsverschil terug te vragen.

Hieronder treft u de link van de belastingdienst voor de teruggave van een deel van de accijns t/m 31 maart. Een verzoek hiervoor moet voor 8 april zijn ingediend.

Dit geldt voor bulk en flessen. Zorg dat u meterstanden van de propaangastank of een inventarisatie van flessen, zodat u bewijs kunt opvoeren (foto’s).

 

Kijk voor de voorwaarden op:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/accijns-tijdelijk-verlaagd-in-2022

 

Enkele voorwaarden:

1. Teruggaaf geldt alleen voor bedrijven.

2. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstoffen.

3. Het verzoek moet voor 8 april zijn ingediend bij de Belastingdienst/Douane.

4. U moet een goede registratie hebben van de voorraden per 31 maart voor 24:00 uur.

5. Nauwkeurige aanduiding van de plaats waar de brandstoffen zich bevinden.

6. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en het aanleveren van alle informatie bij een controle door de Belastingdienst/Douane.

 

Voor vragen kunt u bellen met de Belasting telefoon Douane: 0800 - 0143

 

Met vriendelijke groet,

 

Joost Huisman

30 maart 2022   |   
  • Delen

Meer nieuws

AltijdAltijd

Omdat Huisman dag en nacht klaar staat voor haar klanten waar bereikbaarheid en flexibiliteit van levensbelang kan zijn.

HelderHelder

Omdat Huisman helder en transparant communiceert zoals begrijpbare facturen zonder verrassingen.

BehulpzaamBehulpzaam

Omdat Huisman haar klanten helpt tot ze geholpen zijn. Dat kan soms iets kosten maar helpen doen ze altijd.